Skip to main content

Գիտահետազոտություն

Գիտահետազոտություն և նորարարություն կարելի է անել լավ գործիքակազմ ունեցող լաբորատորիաներում:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Գիտահետազոտություն

Channel Estimation for MIMO-SDR Communication Systems

 

 

 


UWB Radar Prototyping

 

 

 


High Performance FPGA Demodulators for Cognitive Radio

 

 

 


Medium Range Automotive Radar for Road Safety

  

 

 

 

Data Logger with Satellite Transmitter

 

 

 


Emergency Vehicle’s Radio Siren System

 

 

 


Fractal And Microstrip Antennas

 

 

 


Correlative Interferometer Antenna System

 

 

 

 

MIMO Control Design As a Direct Extension of Classical Control Theory

 

 

 

 

A System For GS Simulation To Study The Influence Of GS On Biological Objects

 

 

 

 


Գիտահետազոտական լաբորատորիաները հագեցած են համակարգչային չափման և վերահսկման սարքերով: Դրանք հնարավորություն են տալիս ուսանողներին իրականացնել ավարտական աշխատանքներ, մագիստրոսական թեզեր և բարձր մակարդակի գիտահետազոտական աշխատանքներ:

ANEL-ում առկա են գիտահետազոտողների համար դասընթացներ: Դրանք ներածական դասընթացներ են, որոնք հնարավորություն են տալիս հետազոտողին օգտվել ANEL սարքավորումների բազայից:

ANEL-ը համագործակցում է երկրում արտադրական և գիտահետազոտական միավորումների հետ:

Մասնավորապես, հետազոտական ​​լաբորատորիաները Հայաստանի արդյունաբերության եւ հետազոտական ​​ինստիտուտներին առաջարկում են արագ և ոչ թանկ լուծել իրենց տեխնիկական և գիտական ​​մարտահրավերները: Կրթական լաբորատորիաները ապահովում են միջոցներ պատրաստելու կադրեր հետազոտական ինստիտուտների Հայաստանի արտադրության և ինժեներական խմբերի համար: