Skip to main content

Գիտահետազոտություն

Գիտահետազոտություն և նորարարություն կարելի է անել լավ գործիքակազմ ունեցող լաբորատորիաներում:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Medium Range Automotive Radar for Road Safety

Օգտագործելով National Instruments ընկերության ծրագրային ապահովումը և սարքավորումները` մշակվել է FMCW ավտոմեքենայի ռադար և խոչնդոտների սիմուլյատոր: Առաջարկված համակարգը հնարավորություն է տալիս գնահատել օբյեկտի չափսերը և ձևը տարբեր անկյունների տակ: