Skip to main content

Գիտահետազոտություն

Գիտահետազոտություն և նորարարություն կարելի է անել լավ գործիքակազմ ունեցող լաբորատորիաներում:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Գիտահետազոտական լաբորատորիաներ

Գիտահետազոտական լաբորատորիաները կազմված են հետևյալ հինգ մասնագիտացված լաբորատորիաներից.

  • Ներկառուցվող համակարգերի գիտահետազոտական լաբորատորիա
  • Ճշգրիտ չափումների գիտահետազոտական լաբորատորիա
  • Սխեմատեխնիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
  • Տվյալների հավաքագրման-չափումների գիտահետազոտական լաբորատորիա
  • Հեռահաղորդակցման-ԳԲՀ գիտահետազոտական լաբորատորիա