Skip to main content

Գիտահետազոտություն

Գիտահետազոտություն և նորարարություն կարելի է անել լավ գործիքակազմ ունեցող լաբորատորիաներում:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ

Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական լաբորատորիաների առաջին երեք հարկերում տեղակայված են հետևյալ լաբորատորիաները.

 • Նյութերի դիմադրության լաբորատորիա
 • Էլեկտրոնիկայի լաբորատորիա
 • Ուժային էլեկտրոնիկայի լաբորատորիա
 • Էլեկտրական մեքենաների լաբորատորիա
 • Էներգետիկայի լաբորատորիա
 • Չափումների լաբորատորիա
 • Էլեկտրատեխնիկայի լաբորատորիա
 • Միկրոկարգավորիչների լաբորատորիա
 • Ռոբոտաշինության լաբորատորիա
 • Կապի համակարգերի լաբորատորիա
 • Հեռահաղորդակցման լաբորատորիա
 • Կառավարման համակարգերի լաբորատորիա
 • Մեխանիկա-մեքենագիտության լաբորատորիա