Skip to main content

Գիտահետազոտություն

Գիտահետազոտություն և նորարարություն կարելի է անել լավ գործիքակազմ ունեցող լաբորատորիաներում:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Միջոցներ

ANEL-ը սպասարկում է Պոլիտեխնիկի վեց ֆակուլտետ: Այդ լաբորատորիաներում ուսանողները սովորում են հիմնարար ճարտարագիտական առարկաներն ինտերակտիվ ձևով՝ օգտագործելով ժամանակակից ուսումնական մեթոդներ, ինչպիսիք են գործնական և նախագծի վրա հիմնված ուսուցումը:

Այն իրենից ներկայացնում է առավել քան 30 մասնագիտացված և ունիվերսալ ուսումնական և գիտահետազոտական լաբորատորիաներ: Ուսումնական և գիտահետազոտական լաբորատորիաների համակցությունը թույլ է տալիս ապահովել ուսանողների մասնակցությունը գիտական նախագծերի, որոնց զարգացումը հնարավոր է իրականացնել ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային ապահովմամբ հագեցած ANEL-ի հիմքի վրա: Լաբորատորիաները հագեցված են արդի սարքավորումներով և ծրագրերով:

Այդ լաբորատորիաները նախատեսված են այնպես, որ ուսանողները կապ ունենան տեխնոլոգիաների հետ և փոխներգործեն իրական աշխարհի հետ՝ զարգացնելով ֆիզիկական ինտուիցիան և ըմբռնելով իրական սահմանափակումները: