Skip to main content

Գիտահետազոտություն

Գիտահետազոտություն և նորարարություն կարելի է անել լավ գործիքակազմ ունեցող լաբորատորիաներում:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

MIMO Control Design As a Direct Extension of Classical Control Theory

Մշակվել են բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծման նոր մեթոդներ: Առաջարկված մեթոդներով նախագծվել է Ստյուարտի հարթակի ավտոմատ կառավարման համակարգ: Նշված մոտեցումը հնարավորություն է տալիս դասական կառավարման տեսության հայտնի և պարզ մեթոդները կիրառել բազմաչափ համակարգերի համար: