Skip to main content

Գիտահետազոտություն

Գիտահետազոտություն և նորարարություն կարելի է անել լավ գործիքակազմ ունեցող լաբորատորիաներում:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

​Fractal And Microstrip Antennas

Օգտագործելով NI AWR ծրագիրը ստացվել են Վիվալդի, ֆրակտալ եռանկյուն շրջանով, Կոխ կորով ֆրակտալ, Հիլբերտ կորով ֆրակտալ անտենաներ: Ֆրակտալ երկրաչափության, միկրոշերտավոր կառուցվածքի և էլեկտրադինամիկ տեսության համատեղումը թույլ է տալիս նախագծել լայնաշերտ անտենաներ: