Skip to main content

Գիտահետազոտություն

Գիտահետազոտություն և նորարարություն կարելի է անել լավ գործիքակազմ ունեցող լաբորատորիաներում:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

A System For GS Simulation To Study The Influence Of GS On Biological Objects

Այս համակարգը ունակ է լիովին վերապատկերել գեոմագնիսական փոթորիկի ժամանակ առաջացած դաշտը՝ օգտագործելով մետրոլոգիական կայանների կողմից գրանցված գեոմագնիսական փոթորիկների տվյալները: Որպեսզի ունենանք լրիվ ղեկավարվող համակարգ, օգտագործվել է NI PXI պլատֆորմը: Համակարգի մի միջոցով կարելի է ստանալ կամայական գեոմագնիսական փոթորիկ մինչև 0.01 մԳ ճշտությամբ: