Skip to main content

Գիտահետազոտություն

Գիտահետազոտություն և նորարարություն կարելի է անել լավ գործիքակազմ ունեցող լաբորատորիաներում:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Channel Estimation for MIMO-SDR Communication Systems

Մշակվել է MIMO կապուղու գնահատման նոր եղանակ գրեթե-փուլակոհերենտ MIMO կապի համակարգերի համար: Այդ եղանակը թույլ է տալիս զգալիորեն բարձրացնել SDR սարքավորումների հիման վրա նախագծված MIMO կապի համակարգերի խանգարումակայունությունը: