Skip to main content

Գիտահետազոտություն

Գիտահետազոտություն և նորարարություն կարելի է անել լավ գործիքակազմ ունեցող լաբորատորիաներում:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Correlative Interferometer Antenna System

Մշակվել և փորձարկվել է անտենային նոր համակարգ՝ նախատեսված կորելացիոն ինտերֆերոմետրի համար, որը ավելի զգայուն է որոշակի ուղղություններով և կարող է գտնել ազդանշանի աղբյուրը ԳԲՀ և ԲՀ տիրույթներում: Համակարգը կարող է օգտագործվել շարժական ու անշարժ կայաններում: