Skip to main content

Գիտահետազոտություն

Գիտահետազոտություն և նորարարություն կարելի է անել լավ գործիքակազմ ունեցող լաբորատորիաներում:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Դասընթացներ

Պոտենցիալ դասընթացներ

Տևողությունը՝ 9 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 18 ժամ)
Ամսաթիվ: 
Երկուշաբթի, Մայիս 15, 2017 to Չորեքշաբթի, Հունիս 15, 2017
LabVIEW Core 1 դասընթացը ներկայացնում է LabVIEW ծրագրավորման միջավայրը, նրա առանձնահատկությունները, տվյալների հոսքի ծրագրավորումը և LabVIEW-ի ընդհանուր կառուցվածքը: Այս դասընթացը ամենակարճ ճանապարհն է LabVIEW միջավայրում արդյունավետ աշխատանքի համար:
Տևողությունը՝ 6 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 12 ժամ)
LabVIEW Core 2 դասընթացը հանդիսանում է LabVIEW Core 1 դասընթացի զարգացումը և թույլ է տալիս ուսումնասիրել ավարտուն համալիր կիրառությունների մշակման սկզբունքները հետազոտման, թեստավորման և ճարտարագիտության համար:
Տևողությունը՝ 6 դաս, յուրաքանչյուրը՝ 2 ժամ (ընդհանուր՝ 12 ժամ)
Տվյալների հավաքագրում և ազդանշանների մշակում դասընթացն ուսուցանում է անհատական համակարգչի (ԱՀ) հիման վրա տվյալների հավաքագրման և ազդանշանների համաձայնեցման հիմունքները: