Skip to main content

Գիտահետազոտություն

Գիտահետազոտություն և նորարարություն կարելի է անել լավ գործիքակազմ ունեցող լաբորատորիաներում:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Դասընթացներ

Պոտենցիալ դասընթացներ

Տևողությունը` 1 դաս, յուրաքանչյուրը` 3 ժամ
Արագացված ներածական դասընթացներ, որոնք հնարավորություն են տալիս գիտահետազոտողներին օգտագործել ՀԱՃԼ սարքավորումները:
Դասընթացներ ուղղորդված պատվիրատուի առանձնահատուկ պահանջներին:
Նոր դասընթացների մշակում պատվիրատուի պահանջներին համապատասխան: